# 060
ART COLLART
ALADDIN. 1991
82.5 x 64.5 cm
15 x 15 = 225 sticker
Ashok Hotel, New Delhi


back to 041-060